רדיו קול החיות

שער אפריים, משק 103 

טלפון: 097999920
קו אדום: 0534262621